Om föreningen

Faerelde kulturförening är en ideell förening vars syfte är att vara en samlande faktor för det som har med hembygd, kultur och hantverk att göra i Färlövsbygden.

Föreningen skall först och främst inspirera till lokala satsningar och arrangemang.

Den skall verka för och stödja var och en som på något sätt vill utveckla sig och ge hembygden av sitt kunnande.

Stadgar för Faerelde Kulturförening 2021

Stadgar Faerelde KF 2021

GDPR
Policy för insamling av adressuppgifter

Policy för fotografering och bilder på hemsida

Policy GDPR