Faereldes arkiv och information

Information om kulturföreningen samt mängder av foton och klipp om Färlövsbygden finns på föreningens hyllor på biblioteket i Färlöv.

Hörnan på Biblioteket med Faereldes material

Faereldes ”hörna” på Biblioteket i Färlöv.

Färlövs bibliotek 150 år

Krönika om Färlövs Bibliotek 150 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faereldes arkiv på biblioteket
Kulturföreningens arkiv finns på biblioteket i Färlöv.  En hörna med en hel hyllsektion samt en vägg för mindre utställningar står till föreningens förfogande.

Överst hänger två porträtt föreställande sista Färlövs kommunalnämnd resp Färlövs sista  kommunalfullmäktige vid tidpunkten för bildandet av Araslövs kommun.

Hyllorna är fyllda med pärmar, böcker, mappar och album – späckade med bilder och texter av allehanda slag: de populära skolkorten, konfirmationskort, bilder på Färlövs gamla brandkår, sångkören, dramatiska händelser i Färlöv historia, dödsannonser, födelsedagshyllningar, klipp ur tidningar, ja exemplen kan bli många fler.

Böcker om Färlöv med omgivningar finns samlade på dessa hyllor: t ex om stenindustrin i Bjärlöv, om sockerbruket i Karpalund och om Svensson bageri i Vinnö. Vidare finns rapporterna om de senaste årens arkeologiska undersökningar tillgängliga.

Vilka Färlövsbor emigrerade till Amerika? Svaret finns i en förteckning med listor över namnen på alla som gav sig iväg över Atlanten.

En pärm under uppbyggnad är Profiler och personligheter.

Givetvis finns föreningens egen historia också tillgänglig. Protokollen finns på plats liksom många  bilder: från julbakandet i prästalängan, från midsommardanserna på torget och från hemvändardagar, bl a i godtemplarsalen.

Detta är bara ett litet axplock av arkivets innehåll. Det finns också en mera utförlig innehållsförteckning upptryckt. Fråga bibliotekarien eller skicka ett mejl till: info@faerelde,  om du vill ha ett ex.

Ett arkiv blir aldrig färdigt. Vi klipper allt som händer i nutid men vi är lika öppna för äldre material och välkomnar bilder och texter m m från alla håll. Skriv gärna en rad om var och när bilden är tagen, vilka personer som finns med och vem fotografen en gång var.

Nytt från arkivet – efterlysning

Vi har börjat samla ihop innehåll till en pärm som vi kallar Profiler och personligheter. Vi har en del material redan men vill ha mycket mer.

1/ Vi efterlyser nu bilder och texter med minnen och berättelser om följande personer som levt och verkat i vår bygd:
Hildur Carlsson, Nisse Duvander, Birger Ericson, J.O. Frid, Sven Johansson, Arvid och Anna Jönsson, Johan Nilsson, Sten Olsson, Olof Persson, Alde Rask, Oscar Svensson med familj (Bjärlestam), Anton Tobiasson, Algot Ljungberg, Carl Dicksson, Lilly Wikdahl och Nils Hilding Wennnberg.

2/ Vi vill också ha förslag på fler personer som gjort avtryck i Färlövsbygdens historia – och gärna fler kvinnor.

Välkommen att fylla på föreningens arkiv!

Material kan lämnas in på Färlövs bibliotek eller till någon i styrelsen.

Det går också bra att skicka material till föreningen under adress: info@faerelde.se