Färlövs bibliotek

Färlövs bibliotek

Biblioteket i Färlöv

Biblioteket i Färlöv

Bibliotekets öppettider hittar du  här: https://snokabibliotek.se/sv/-/farlovs-bibliotek#/?location=F%C3%A4rl%C3%B6vs%20bibliotek

Adress:  Wrangels allé 68
Karta hittar du här >

Det var den 6 mars 1859 som sockenstämman i Färlövs församling beslutade att inrätta ett sockenbibliotek. Den drivande kraften bakom beslutet var den driftige prosten Jonas Christian Tharsell som varit verksam i församlingen i 25 år. Prosten började bli otålig; biblioteksfrågan hade varit uppe flera gånger tidigare, det framgår tydligt av protokollet från stämman.

Det var inte många böcker som köptes in under de första åren och hela biblioteket rymdes länge på ett par skåphyllor.

Under det första decenniet finansierades inköpen dels genom pengar från dåtidens brännvinshantering, dels genom frivilliga bidrag. Det var en något osäker finansiering.

Från och med år 1870 blev inkomsterna mera stabila. Kommunalstämman beslutade då att biblioteket i fortsättningen – i alla fall fem år framöver – skulle erhålla 50 riksdaler årligen ur allmänna medel. 40 riksdaler gick till böcker, 10 riksdaler fick den som skötte biblioteket.

Vad var det för böcker som köptes? Den religiösa litteraturen var väl företrädd men det köptes också in “praktiska handböcker”, t ex om biskötsel, om cirkulationsjordbruk och stallgödsel, alla väl anpassade till huvudnäringen i Färlövs socken vid denna tid. Romaninköp sågs ej med blida ögon av revisorerna.

Den första bibliotekarien i Färlöv var Kristian J. Lindqvist, som också var lärare. Han efterträddes av en annan lärare, Theodor Börjesson. Dennes efterträdare, både som lärare och som biblioteksföreståndare var Alfred Larsson.

Biblioteket hade vuxit under årens lopp. När Alfred Larsson tillträdde år 1923 fanns tre sprängfyllda skåp. Och tillväxten har fortsatt, år efter år.

Det är en spännande historia att följa vägen från beslutet år 1859 att inrätta ett bibliotek med inköp av några få böcker per år, inrymda i ett litet skåp, till dagens bibliotek, med dess över 150 kvadratmeter, fyllda med böcker, tidskrifter, talböcker och andra ljudböcker, musik-cd, bildband, dvd, nätbaserad information, utställningar och mycket mera, bland annat Faerelde kulturförenings arkiv.

Sedan mitten av 1990-talet har biblioteket även fungerat som skolbibliotek.

Var har biblioteket varit beläget under alla år? Mycket talar för att det sedan sin tillkomst år 1859 varit förlagt till samma hus som idag.

Hur har bibliotekets utveckling gått till? I En krönika om Färlövs bibliotek 150 år finns historien beskriven, decennium efter decennium.