Styrelsen

Styrelsen 2019

Ordförande                   Bertil Nilsson          info@faerelde.se   0707-234645
Kassör                            Birgit Olsson
Sekreterare                   Eva Abrahamsson
Ledamot                        Ulla Britt Sjöström
Ledamot                        Lars Andersson

Vi saknar en person i styrelsen. Vill du vara med? Hör av dig.